Xốp đóng gói, đệm lót

    Chi tiết

    Các loại xốp bao gói, xốp chèn của máy may, tivi, tủ lạnh, máy cơ khí. 

    Tỷ trọng xốp linh hoạt theo yêu cầu của khách hàng.