Xốp cho công nghệ đúc mẫu cháy

    Tư vấn cho khách hàng những vật liệu xốp đặc thù, phù hợp với các chất liệu đúc khác nhau. Bề mặt sản phẩm nhẵn, mịn, đáp ứng các hình dạng phức tạp, từ đơn chiếc đến số lượng lớn (sản phẩm đúc từ khuôn hoặc cắt máy CNC)